Wspieraj Nas!

Celem Fundacji Kaszuby jest działalność w zakresie propagowania i upowszechniania języka, tradycji i kultury kaszubskiej, a także działalność na rzecz rozwoju i promocji w kraju i za granicą produktów oraz przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub. Chcemy też inspirować Kaszubami przedstawicieli ogólnoświatowych marek. Stawiamy na tradycyjną jakość i nowoczesne rozwiązania.

Przed nami dużo pracy. Tworzymy zespół, pracujemy nad rozwojem strony internetowej, opracowujemy strategię. Wydaliśmy książkę „Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie”, jest to pierwsze tłumaczenie na język kaszubski powieści Lewisa Carrolla. Przygotowujemy kolejne tłumaczenia klasyków światowej literatury na język kaszubski. Prowadzony na Facebooku, Twitterze i Instagramie „Słownik polsko-kaszubski”, gdzie staramy się przybliżać język kaszubski. W planach mamy stworzenie profesjonalnego słownika online, który będzie zawierał około 30 tyś. haseł. Mamy wiele planów i pomysłów, będziecie o nich informowani.

Do każdej działalności potrzebne są jednak pieniądze. Bez nich niestety nie da się profesjonalnie i na 100% prowadzić działalności Fundacji. Jeżeli zechcielibyście Państwo pomóc nam działać, zachęcamy do wpłacania darowizn, które posłużą realizacji naszych celów i wspomogą rozwój Fundacji Kaszuby. Nasze finanse są jawne i rozliczenia finansowe udostępniamy w zakładce „sprawozdania”.

Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, sugestie lub pytania to zachęcamy do kontaktu z nami.

Darowizny na rzecz Fundacji Kaszuby można przekazać za pomocą formularza szybkich płatności dostępnego na tej stronie lub za pomocą klasycznego przelewu.

 

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji Kaszuby masz prawo skorzystać z ulgi podatkowej tzw. Darowizny na pożytek publiczny i odliczyć przekazaną kwotę darowizny od podatku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami limity odliczeń są następujące:

osoba fizyczne – do 6% dochodu – podatek PIT w rozliczeniu rocznym

osoby prawne – do 10% dochodu – podatek CIT, można dokonywać odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy

Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej darowizna na rzecz Fundacji Kaszuby musi być przekazana za pomocą przelewu bankowego na rachunek Fundacji, a tytuł przelewu powinien brzmieć „darowizna na cele statutowe Fundacji Kaszuby”. Potwierdzenie przelewu należy zachować do ewentualnej kontroli. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ulgą podatkową, to prosimy o kontakt z nami, udzielimy informacji i wyjaśnień.

 

Klasyczny przelew na konto:

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe”

Przelew z Polski

Odbiorca:
Fundacja Kaszuby
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

Numer konta: 08 1600 1462 1866 2043 1000 0001

 

Wpłaty z zagranicy

Numer konta:

IBAN: PL08 1600 1462 1866 2043 1000 0001

BIC: PPABPLPK

Przypominamy, że każdą darowiznę na rzecz Fundacji można odliczyć od podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Za każdą okazaną pomoc – WIÔLGÔ DZÃKA!

 

Zarząd Fundacji

Jacek Słomion, Mateùsz Titës Meyer

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Kaszuby

 

 1. Strona internetowa https://fundacjakaszuby.org/ prowadzona i administrowana jest przez Fundację Kaszuby z siedzibą w 80-236 Gdańsk, al. Grunwaldzka 5, NIP: 9571127862, REGON: 387333351, KRS: 0000865530
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwis PayU
 3. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji Kaszuby jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań́, ul. Grunwaldzka 182, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Kaszuby nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 6. Serwis PayU umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Kaszuby. Przekierowanie do serwisu PayU następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie https://fundacjakaszuby.org/index.php/wspieraj-nas/ (Przycisk „Wspieraj nas”). Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez PayU
 • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU
 • Tradycyjny przelew na konto Fundacji Kaszuby. Numer naszego konta: 08 1600 1462 1866 2043 1000 0001
 1. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 2. Fundacja Kaszuby zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Kaszuby. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest PayU.
 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie Fundacja Kaszuby zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Fundacja Kaszuby nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 6. Fundacja Kaszuby zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 7. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

kwiecień 2021