Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881)

25,00 

Florian Ceynowa, choć nie był pierwszym, który podjął sprawę języka i tożsamości Kaszubów, jak też nie on pierwszy pisał po kaszubsku, to jednak do niego przypisane jest pierwszeństwo na drodze tworzenia kaszubskiego języka literackiego jako środka społecznej komunikacji, także w sferze nauki.

felëje w zôsobach

Obraz życia i dokonań Floriana Ceynowy w pokoleniach jego następców, głównie wśród ludzi kultury i polityki, ale przede wszystkim nauki i literatury, nie tylko historycznej, to pasjonujące zadanie badawcze i – można rzec – literackie. Skromną, kolejną próbę podjął zespół autorów niniejszej książki, prezentując swoje opracowania pierwotnie na zorganizowanej w AD 2011 – Roku Floriana Ceynowy – konferencji naukowej.

Zainicjowane przez F. Ceynowę przebudzenie etniczne Kaszubów i Pomorzan, odrodzenie i rozwój kaszubszczyzny – swoista wiosna Kaszubów w Polsce i świecie nie tylko słowiańskim, trwa. Jego prekursorskie myśli znajdują kontynuację i innowację, stosownie do czasów, w których żyjemy – Europie Ojczyzn i Regionów, a więc także Małych Ojczyzn, z których kaszubsko-pomorska jest dla nas najbliższa i najważniejsza.

Wielkość dzieła życia – myśli F. Ceynowy – uwarunkowana jest jego wszechstronnym wykształceniem, zdobytym w gimnazjum klasycznym w Chojnicach i na pruskich uniwersytetach we Wrocławiu i Królewcu. Nie mniej istotne było jego gimnazjalne i uniwersyteckie oraz więzienne samokształcenie, pozwalające widzieć sprawę kaszubską w szerokiej perspektywie historii i współczesnego mu świata słowiańskiej i germańskiej, wschodniej i zachodniej Europy. Stąd był on i pozostaje postacią na miarę słowiańską i europejską wśród budzicieli małych narodów i społeczności regionalnych, w przebudzonej po raz pierwszy już w okresie Wiosny Ludów, a powtórnie po roku 1980, Europy.

 

Józef Borzyszkowski

Wstęp

 

Zygmunt Szultka

Ceynowy droga ze Sławoszyna do Bukowca

 

Miloš Řezník

Czeskie kontakty Floriana Ceynowy

 

Anna Kwaśniewska

Florian Ceynowa jako prekursor kaszubskiego ludoznawstwa

 

Daniel Kalinowski

Materiały etnograficzne Floriana Ceynowy jako formy
dramaturgiczne

 

Jerzy Treder

Florian Ceynowa a badania i rozwój języka kaszubskiego

 

Józef BorzyszkowskI

Portret Floriana Ceynowy w pracach jego biografów i następców

 

Cezary Obracht-Prondzyński

Co z Ceynowy na dziś i jutro?

 

Posłowie

Indeks nazwisk

 

 

Oprawa: twarda

Wydawca: Instytut Kaszubski

Format: 14x21cm

Język: polski

Liczba stron: 344

Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2012