Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej – wybrane zagadnienia – Marek Cybulski

30,00 

Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania językiem – ściśle językowym, komunikacyjnym i kulturowym, a ich stosowanie „odzwierciedla właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty oglądu świata istotne z punktu widzenia użytkowników i ich światopoglądów”.

Przëstãpnosc 3 w magazynie

Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania językiem – ściśle językowym, komunikacyjnym i kulturowym, a ich stosowanie „odzwierciedla właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty oglądu świata istotne z punktu widzenia użytkowników i ich światopoglądów”. Wiąże się to z licznymi funkcjami, jakie w języku, kulturze i komunikacji pełnią nazwy własne, poza definicyjną dla nich funkcją nazywania (identyfikowania) elementów świata rzeczywistego i wyobrażonego. Jedną z nich jest funkcja tożsamościowa (tożsamościowo twórcza), której – w odniesieniu do jej odmiany etniczno-regionalnej na przykładzie Kaszub – poświęcona jest niniejsza książka.

 

Oprawa: miękka

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Format: 16,5×23,5 cm

Język: polski

Liczba stron: 226

Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2019