Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny

39,00 

Kolejna publikacja z cyklu Biblioteka kultury Kaszubskiej.

Przëstãpnosc 1 w magazynie

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku ukazała się drukiem książka Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język. Jest to publikacja naukowa zredagowana przez Adama Lubockiego, przy udziale innych pracowników Muzeum, m.in.  Romana Drzeżdżona, Justyny Grabowskiej-Szmelc, Michała Hinca, Anny Kąkol, Mateusza Klebby, Mateusza Szuby. W jej skład wchodzi 11 artykułów i 2 teksty źródłowe dotyczące różnych zagadnień związanych z Kaszubami/Pomorzem lub Słowiańszczyzną. Każdy zainteresowany historią lub kulturą Słowian i Kaszubów znajdzie tu coś dla siebie. Artykuły są w języku polskim, jednakże język kaszubski pojawił się m.in. w spisie treści i streszczeniach.

 

Starą Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie i Kaszëbsczégò Institutu we Gduńskù wëszła smarą ksążka „Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język”. Je to nôùkòwô pùblikacjô zredagòwónô bez Adama Lubòcczégò, z ùdzélã jinëch robòtników Mùzeùm, m.jin. Rómana Drzéżdżona, Justinë Grabòwsczi-Szmelc, Michała Hinca, Anë Kąkòl, Mateùsza Klebbë, Mateùsza Szubë. W ji skłôd wchôdô 11 artiklów i 2 zdrzódłowé tekstë tikającé sã rozmajitëch sprawów sparłãczonëch z Kaszëbama/Pòmòrzã abò Słowianizną. Kòżdi zajinteresowóny historią abò kùlturą Słowianów i Kaszëbów naléze tuwò cos dlô sebie. Artikle są pò pòlskù, równak kaszëbsczi jãzëk je m.jin. w spisënkù zamkłoscë i abstraktach.

 

Oprawa: miękka

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Format: 17x24cm

Język: polski

Liczba stron: 326

Miejsce i rok wydania: Wejherowo 2021