Geografia Kaszub – Jan Mordawski

39,00 

Jest to drugie wydanie Geografii Kaszub autorstwa Jana Mordawskiego z 2008 roku. Stanowi on prawdziwą skarbnicę informacji, w tym unikatowych dotyczących środowiska geograficznego, poszczególnych podregionów wchodzących w skład Kaszub, jej ludności i gospodarki, wybranych zagadnień kultury materialnej, ochrony środowiska i powiązań międzynarodowych Kaszub do 2017 roku.

felëje w zôsobach

Przy opracowaniu książki wykorzystano przede wszystkim dorobek geografów Uniwersytetu Gdańskiego, dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, informacje prasowe oraz badania terenowe.

Jest to drugie wydanie Geografii Kaszub autorstwa Jana Mordawskiego z 2008 roku. Stanowi on prawdziwą skarbnicę informacji, w tym unikatowych dotyczących środowiska geograficznego, poszczególnych podregionów wchodzących w skład Kaszub, jej ludności i gospodarki, wybranych zagadnień kultury materialnej, ochrony środowiska i powiązań międzynarodowych Kaszub do 2017 roku. Zakres przestrzenny badanego regionu obejmuje Kaszuby etniczne oraz Kaszuby historyczne, a pod względem administracyjnym 14 powiatów, a w ich obrębie 17 gmin miejskich, 7 gmin miejsko-wiejskich i 52 gminy wiejskie. Wszystkie one wchodzą w skład podregionów: słupskiego, chojnickiego, gdańskiego i Trójmiasta.

Wielką zaletą podręcznika, co nie zawsze zdarza się w opracowaniach o charakterze regionalnym, są świetne ryciny, w tym aż 43 niezwykle instruktywne mapy, które w znakomity sposób obrazują i lokalizują prezentowane zagadnienia. Dopełniają je 23 zestawienia tabelaryczne. W dużej części są to unikatowe opracowania autorskie, które bardzo dobrze dokumentują analizowane zjawiska przestrzenne. Na wyróżnienie zasługuje także 13 wykresów, diagramów i przekrojów pozwalające na lepsze  zrozumienie i postrzeganie procesów i zjawisk zachodzących na obszarze Kaszub. Na pozytywny odbiór podręcznika wpływają także 93 świetne fotografie oddające charakter i piękno tego regionu oraz jego dorobek gospodarczy i kulturowy.

Język podręcznika jest bardzo przystępny, co jest istotne w odbiorze przez uczniów.

 

Oprawa: miękka

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Format: 22,2×32 cm

Język: polski

Liczba stron: 108

Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2018