Internetowy Słownik Języka Kaszubskiego

Języka kaszubskiego używa około 100 tys. osób. 20 tys. dzieci uczy się go w szkołach.

Jednak nie ma w internecie profesjonalnego słownika języka kaszubskiego online.

Fundacja Kaszuby postanowiła to zmienić.

Stworzymy profesjonalny słownik języka kaszubskiego!

Nasza fundacja postawiła sobie za cel stworzenie takiego słownika, wiemy jak jego brak doskwiera użytkownikom języka kaszubskiego, uczniom uczącym się tego języka oraz osobom, które chciałby się go nauczyć.

Od ponad trzech lat prowadzimy na Facebooku stronę: Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz https://www.facebook.com/Sloworz, staramy się tam przybliżać język kaszubski szerokiemu gronu odbiorców. Strona zyskała spore grono odbiorców, obserwuje ją już prawie 4500 osób. Chcemy jednak by powstał słownik online języka kaszubskiego, dostępny dla każdego, za darmo. Chcemy by w pierwszym etapie słownik zawierał co najmniej 25 tys. słów po kaszubsku.

Pieniądze zebrane na tej zrzutce zostaną przeznaczone na:

– Stworzenie strony internetowej, która będzie posiadała możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje (odmiana przy przypadki, czasy, rodzaje), dodawania w przyszłości tłumaczenia słów na języki: angielski, niemiecki i ukraiński. Strona będzie też posiadać możliwość zgłaszania przez użytkowników nowych słów, ewentualnych błędów czy też różnych wariantów danego słowa.

– Główny kosz to stworzenie i opracowanie bazy językowej. To żmudna i długotrwała praca, przygotowanie słownictwa zajmuje długie miesiące. Trzeba szukać w wielu źródłach, wertować istniejące słowniki wydane w formie papierowej, sprawdzać Biuletyny Rady Języka Kaszubskiego.

– Korektę poprawności słów umieszczonych w słowniku. To wbrew pozorom mrówcza praca, która wymaga dokładności i skupienia. Za tę pracę też trzeba będzie zapłacić.

– Wykupienie domeny, opłacenie odpowiednio dużego miejsca na serwerze oraz zapewnienie by strona funkcjonowała stabilnie i była zawsze dostępna.

Nasza fundacja aktywnie działa na rzecz propagowania i promocji języka kaszubskiego.
Wydaliśmy pierwsze tłumaczenie na język kaszubski powieści Lewisa Corrolla “Alice’s Adventures in Wonderland”, pod kaszubskim tytułem “Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie”. Kolejne tłumaczenia klasyków światowej literatury przygotowujemy.
Organizujemy też od dwóch lat plebiscyt na Kaszëbsczé Słowò Rokù.
Plebiscyt cieszy się dużym zainteresowaniem internautów i już dwukrotnie dzięki niemu poznaliśmy Kaszëbsczé Słowò Rokù, były to słowa: larwa i spisënk.
Od dwóch lat staraliśmy się pozyskać środki na stworzenie słownika w różnych instytucjach państwowych, składaliśmy projekty w konkursach, jednak nikt nie był zainteresowany wsparciem tego działania. Język kaszubski ma poważne problemy, został przerwany jego naturalny przekaz, w domach coraz rzadziej się go używa. Jeżeli nic nie zrobimy to za niedługi czas będzie językiem martwym.
Słownik online języka kaszubskiego, dostępny dla każdego i za darmo, ma szansę to zmienić. Jeżeli uda się zebrać potrzebną kwotę to słownik języka kaszubskiego zostanie uruchomiony w listopadzie tego roku.
Prosimy was o wsparcie jego powstania, bez waszej dobroczynności to się nie uda.

Wiôlgô dzãka za waszą pòmòc!

Wielkie dzięki za waszą pomoc!