Méster Bëlnégò Czëtaniô 2021 – Wejrowò 25.11.2021

Fundacja Kaszuby serdecznie zaprasza uczniów szkół z gminy i miasta Wejherowo, a także wszystkie osoby dorosłe zamieszkujące na terenie tych samorządów, na gminno-miejski konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô, który odbędzie się 25 listopada 2021 rokù w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od 10:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie skanów podpisanych zgłoszeń (zał. 1-5), wraz z protokołami szkolnymi w przypadku kategorii szkolnych – uwaga! jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 osób w poszczególnych kategoriach, na adres mejlowy: biuro@fundacjakaszuby.org do 22.11.2021 roku. Na miejscu do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przyniosą oryginały podpisanych zgłoszeń i protokołów oraz podpisane klauzule (w imieniu niepełnoletnich dokumenty podpisać powinien przynajmniej jeden z prawnych opiekunów dziecka), a także będą stosować się do sanitarnych obostrzeń ogłaszanych przez władze RP w związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju.

Drugi etap – dla powiatu wejherowskiego, odbędzie się 2 grudnia 2021 roku od 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Lini. Trzeci etap – finał regionalny, 10 grudnia 2021 roku od 9:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Więcej informacji w regulaminie. W przypadku pytań związanych z etapem gminno-miejskim w Wejherowie, zapraszamy do kontaktu mejlowego z Fundacją Kaszuby.

 

ZAŁĄCZNIKI:

regulamin 2021

zał. 1 Karta zgłoszeniowa szk. podst. I-III

zał. 2 Karta zgłoszeniowa szk. podst. IV-VI

zał. 3 Karta zgłoszeniowa szk. podst. kl. VII-VIII

zał. 4 Karta zgłoszeniowa szk. ponadpodstawowe

zał. 5 Karta zgłoszeniowa dorośli

zał. 6 klauzula dla uczestników konkursu

zał. 7 protokół komisji konkursowej – eliminacje szkolne

zał. 8 protokół komisji konkursowej – eliminacje gminne

zał. 9 protokół komisji konkursowej – eliminacje powiatowe regulamin 2021