Lekcja 9 - 9. Ùczba

Dziś zwroty – Dzysô rzeczenia:
Jak masz na imię? – Jak të môsz na miono?
Mam na imię … – Jô móm na miono …
Gdzie pracujesz? – Dze të robisz?
Skąd jesteś? – Skądka të jes?
Jestem z … – Jô jem z/ze …