Lekcja 8 - 8. Ùczba

Dziś lekcja na wesoło – Dzysô wiesołô ùczba.
Òna: Òn gwës mësli ò jinszich białkach.
Ona: On pewnie myśli o innych kobietach.
Òn: Kaszëbską stolëcą je Gduńsk czë Kartuzë?
On: Kaszubską stolicą jest Gdańsk czy Kartuzy?