Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Niestety, obecny formularz spisowy uniemożliwia udział w Spisie osobom posiadającym – zgodnie z prawem, zapis danych osobowych, w których występują niepolskie znaki diakrytyczne. W związku z tą sytuacją wysłaliśmy pismo do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o poprawienie formularza spisowego. Mamy nadzieję, że polscy obywatele posiadający w swoich dokumentach osobistych niepolskie znaki diakrytyczne będą mogli zadeklarować w Spisie dane „zgodne ze stanem faktycznym”. Zamieszczamy poniżej treść wniosku oraz znaki diakrytyczne, które występują w języku kaszubskim. Chcemy pełnego uznania języka kaszubskiego w naszym kraju.

BF4879BF-DC16-46D6-A16E-7085E1A30184
CAD13374-0A6E-416F-A803-9991ADC00FE9